Obsługa firm (outsourcing środowiskowy)

 

Ekologiczna fabrykaW ramach obsługi kompleksowej  dotyczącej ochrony środowiska, świadczymy usługi outsourcingu dostosowane do potrzeb Klienta.

Naszym celem jest profesjonalne szybkie i skuteczne niesienie pomocy podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność przemysłową oraz usługową. Współpracujemy także z inwestorami, którym pomagamy rozwiązywać problemy techniczne, merytoryczne i terminowe z obszaru prawa ochrony środowiska. 

Na czym polega outsourcing w zakresie ochrony środowiska ?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując działania do jego oczekiwań. Przed rozpoczęciem współpracy ustalamy wspólnie: 

 • szczegółowy zakres merytoryczny współpracy;
 • warunki umowy, bądź zlecenia (w tym termin obowiązywania); 
 • częstotliwość prowadzonych prac;
 • wysokość ryczałtu miesięcznego za wykonane usługi.

 

W zależności od potrzeb część prac może być wykonana na podstawie jednorazowego zamówienia.

Co obejmuje outsourcing w zakresie ochrony środowiska ?

Proponowany zakres prac obejmuje praktycznie wszystkie komponenty środowiskowe i gwarantuje stałą opiekę pod względem merytorycznym. Pozwala to podjąć odpowiednie działania, które mają na celu spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, a tym samym uniknąć np. kar finansowych.

Specjalizujemy się w:

 • przeprowadzaniu audytów – ocena zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska, wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku wykrycia niezgodności, oraz poinformowanie o konsekwencjach, w przypadku niespełnienia wymagań prawnych;
 • nadzorowaniu przepisów prawnych w zakresie prawa ochrony — informowanie o zmianach prawnych istotnych dla działalności klienta;
 • prowadzeniu outsourcingu środowiskowego;
 • prowadzeniu ewidencji, opłat i sprawozdań.

 

Dla naszych klientów sporządzamy m.in.: 

 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • sprawozdania do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami);
 • raporty do PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń);
 • ewidencje odpadów, sprawozdawczość w systemie BDO;
 • wniosków do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami);
 • sprawozdań w zakresie gospodarki opakowaniowej (np. opłata produktowa);
 • udzielaniem pomocy w przygotowaniu do kontroli, głównie prowadzonej przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska);
 • działaniu z pełnomocnictwa.

 

Do kogo skierowana jest usługa?

Usługa outsourcingu środowiskowego skierowana jest do osób, które:

 • kierują działem ochrony środowiska, a potrzebują wsparcia merytorycznego bądź scedowania określonych obowiązków zewnętrznej firmie;
 • nie mają przygotowania merytorycznego bądź praktycznego w zakresie ochrony środowiska;
 • chcą zaoszczędzić czas
 • chcą ograniczyć koszty.