Audyt środowiskowy

 

biznesmen trzyma w dłoni liść drzewa

  • gospodarka odpadami
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • ochrona powietrza atmosferycznego
  • sprawozdawczość środowiskowa, opłaty środowiskowe
  • pozwolenia sektorowe i zintegrowane
  • decyzje środowiskowe
  • inne w zależności od specyfiki prowadzonej działalności

Audyty kierujemy do:

- firm chcących zweryfikować poprawność wywiązywania się z obowiązków w ochronie środowiska

- dla firm pragnących sprawdzić swój stan formalno-prawny i wprowadzić ewentualne zmiany oraz zweryfikować posiadane pozwolenia i zezwolenia w odniesieniu do aktualnego zakresu działalności.

Korzyści z przeprowadzonego audytu:

- ograniczenie ryzyka związanego z nieprawidłowym realizowaniem obowiązków co skutkuje sankcjami ze strony instytucji kontrolujących

- wdrażanie procedur zapewniających odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem

- możliwość zlecenia profesjonalistom kompleksowej obsługi w zakresie ochrony środowiska, co eliminuje konieczność tworzenia dodatkowego stanowiska pracy w firmie.